GfK Polonia Sp. z o.o., 00-406 Warszawa, ul. Ludna 2, tel.: 22 4341200